top of page

תפח או לא תפח?

חלק חשוב ביותר בתהליך ההכנת מאפי שמרים. הוא כל כך חשוב שאני משאילה אותו כמטאפורה לחיים בהרבה מקרים. התפחה הוא תהליך שהבצק צריך לעבור כדי להגיע לשלב הבא. ומאיתנו האופים דרושה סבלנות לתת לתהליך לקרות, וניסיון להבחין מתי הסתיימה ההתפחה ואפשר לעבור לשלב הבא.גם אתם רואים את ההקבלה לחיים?מקווה שהסירטון עוזר לכם:)



Comments


bottom of page